Skip navigation

Pronađite pravi filtar za pročišćavanje

Pronađite pravi filtar za pročišćavanje

Zamjenski filtri za pročišćivače Samo na Dysonu

Filtre za Dysonovie pročišćivače razvio je isti tim Dysonovih inženjera koji je razvio pročišćivače istog imena. Izrađeni su od borosilikatnih mikrovlakana i presavinuti stotinama puta, ti filtri hvataju plinove i 99,95 % zagađivača.¹ A budući da su potpuno zabrtvljeni, naši filtri zadržavaju zagađivače i ne dopuštaju da se vrate u prostoriju.

Preporučujemo da filtar mijenjate svakih 12 mjeseci. Filtre, vremenom, mogu začepiti zagađivači pa čak može doći i do toga da se zagađivači vrate u prostoriju.

Kupujte izravno od Dysona.hr

Otkrijte Dysonove pročišćivače zraka

Learn more

1 Tested to EN1822. Particles as small as 0.1 microns.