Dyson Airblade Izračune | Dyson.hr





Izračuni

U tvrtki Dyson projektiramo strojeve koji rade ispravno, a kako bismo svojim klijentima pomogli u razumijevanju njihova rada, potpuno smo transparentni u pogledu svih izjava koje dajemo.

Na žalost, neki od naših konkurenata ne rade na isti način. Često rabe obmanjujuće izjave koje mogu biti zbunjujuće.

U nastavku se nalazi objašnjenje izračuna naših tvrdnji. Ako želite dobiti više informacija, obratite nam se na 01/38 18 139

Ušteda troškova:

U tvrtki Dyson za svoje izračune rabimo slijedeće brojke:

Broj papirnatih ručnika po uporabi = 2

To se temelji na našem internom istraživanju. Znamo da ljudi često uzimaju više od 2 papirnata ručnika kako bi osušili ruke, ali procjenu troškova radimo što je moguće pažljivije.

Cijena papirnatog ručnika = €0,01

To se temelji na našem internom istraživanju. Cijene papirnatih ručnika uzeli smo iz pet najpopularnijih izvora i izračunali prosječnu cijenu za sve teritorije.

Uporaba toaletnog prostora na dan = 200

Ovaj broj temelji se na našem internom istraživanju uporabe toaletnog prostora prosječne veličine. Za manje toaletne prostore s niskim prometom rabili smo brojku 100, a za velike toaletne prostore poput onih na benzinskim postajama i u zračnim lukama rabili smo brojku 400.

Broj dana uporabe toaletnog prostora = 365 dana.

Pretpostavili smo cijelu godinu.

Cijena električne energije po kWh = €0,10

To se temelji na našem internom istraživanju. Uzeli smo cijene električne energije iz 5 različitih izvora i izračunali prosječnu cijenu za sve teritorije.

Snaga = prema specifikaciji proizvođača

Potrošnja u stanju mirovanja = prema specifikaciji proizvođača ili testu tvrtke Dyson.

Vrijeme sušenja temelji se na protokolu P335 zaklade National Sanitation Foundation (NSF P335).

Pazite: većina proizvođača sušila za ruke ne poštuje NSF P335 pa može navesti netočna vremena sušenja. NSF je nezavisni stručnjak za higijenu. Ako želite točno vrijeme sušenja, inzistirajte na rezultatima testova NSF P335.

Kako računamo troškove papirnatih ručnika?

Procjenjeni godišnji trošak papirnatih ručnika =

Prosječan broj papirnatih ručnika uporabljenih za sušenje ruku x prosječna cijena papirnatih ručnika x pretpostavljeni broj uporaba na dan x pretpostavljeni broj dana uporabe toaletnog prostora.

Kako računamo troškove sušila za ruke Dyson Airblade™ i drugih sušila za ruke?

U ovom izračunu postoje 2 koraka.

1. korak: Troškovi kada je uređaj u uporabi (bez vremena mirovanja)

vrijeme sušenja sušila za ruke (u satima) x nazivna snaga električne energije sušila za ruke (kW) x pretpostavljeni broj uporaba na dan x pretpostavljeni broj dana uporabe toaletnog prostora x cijena električne energije po kWh.

2. korak: Troškovi kada je uređaj u uporabi (s vremenom mirovanja)

Rezultat koraka 1 +

((cijena električne energije po kWh * broj sati godišnje) – (procijenjeni broj uporaba na dan (100/200/400) * vrijeme sušenja sušila za ruke (u satima))) * potrošnja snage u stanju mirovanja (kW)

= godišnji tekući trošak

Utjecaj na okoliš:

U tvrtki Dyson utjecaj na okoliš definiramo izračunavanjem količine ugljika (g) koju rabi uređaj za sušenje ruku.

Brojke koje rabimo temelje se na najnovijem dijelu istraživanja koje je provelo sveučilište za istraživanje iz Massachusettsa. Oni rabe znanstvenu metodu koja se zove "Procjena životnog ciklusa" (Life Cycle Assessment - LCA) kako bi izmjerili ukupni utjecaj na okoliš sedam sustava za sušenje ruku uključujući pamučne ručnike, čiste ili reciklirane papirnate ručnike i sušila za ruke – klasična s toplim zrakom i sušila velike brzine. Istraživači su u obzir uzeli sve faze životnog vijeka od proizvodnje do kraja životnog vijeka i na temelju tih sustava izračunali rezultate’ utjecaj emisija CO2, kvaliteta ekosustava, uporaba zemlje i vode, ljudsko zdravlje i intenzitet resursa. Povećani broj tvrtki, uključujući Apple, Walmart i Google, provelo je analizu životnog vijeka svojih proizvoda.

Izvješće – važan korak naprijed za Procjenu životnog vijeka – moglo bi se primijeniti na druge industrije kako bi se poništile netočne “green” izjave olakšavajući usporedbu utjecaja proizvoda za svakodnevnu uporabu na okoliš i pomažući u odgovaranju na pitanja poput ‘papir ili plastika?’

Ovo LCA izvješće trenutačno je jedno od najjasnijih izvješća te vrste i izlazi izvan okvira svih trenutačnih međunarodnih standarda uzimajući u obzir trenutačne i hipotetske scenarije koji mogu utjecati na okoliš. Ono je prvi korak u razvoju zlatnog standarda za usporedbu utjecaja proizvoda na okoliš – pomažući kupcima da ispravno procijene svaku u rastućem broju izjava povoljnog utjecaja proizvoda na okoliš.

Istraživanje je provedeno u skladu s ISO standardima 14040 i 14044 te uzima u obzir sve dostupne podatke iz trenutačnog i relevantnog LCA istraživanja prema proizvođačima papirnatih ručnika, sušila za ruke i ručnika na valjku kako bi se osigurala objektivnost i točnost peer-review istraživanja (istraživanje koje definiraju, revidiraju i provode stručnjaci iz jednog područja).

;